1. Travelling - conversation questions

V této aktivitě si studenti budou moci procvičit konverzaci na různorodé situace, které mohou nastat během cestování. Rozsáhlá zásoba otázek k cestování, z nichž je možno vybírat pro nižší i vyšší úrovně jazykových znalostí. Z gramatických kategorií si procvičí: Present Perfect (Have you ever), II. kondicionál (If you travelled to...), stupňování přídavných jmen (What is the most interesting...).
Přejít na aktivitu

2. Holiday blues

Konverzační aktivita sloužící k nácviku plynulosti vyjadřování v cizím jazyce zábavnou formou. Role-play aktivita. Studenti si procvičí tvoření minulého času prostého a průběhového.
Přejít na aktivitu

3. The best in town

Nácvik konverzace, kde studenti zjišťují informace o navštíveném městě, sdělují si informace a dojmy a rozšiřují si slovní zásobu přirozenou formou. Studenti si procvičí stupňování přídavných jmen.
Přejít na aktivitu

4. The maze of terror

Studenti jsou v této aktivitě vedeni zábavnou formou k posouzení možností, vybírání z různých nabídek a postupů, spolupráci a vyjednávání v cizím jazyce. Studenti si procvičí především používání modálních sloves pro minulost a dedukci.
Přejít na aktivitu

5. Travel

Studenti si v této aktivitě ujasní používání různých frází při cestování, procvičí si je a vyzkoušejí nenásilnou formou. Aktivita také procvičí vyjádřování přání a žádostí v restauraci, v hotelu a na letišti.
Přejít na aktivitu

6. Weather joke

Tato aktivita může být použita jako úvodní část k tématu Počasí. Článek je ve formě vtipu a studenti si během skládání textu do souvislého celku procvičí porozumění textu, návaznost výrazů a vět.
Přejít na aktivitu

7. One of these days

V této aktivitě si studenti procvičí a upevní slovní zásobu k tématu Omluvy a Žádosti při cestování, v restauraci a při nákupech formou role-play. Aktivita je zaměřena na procvičení modálních sloves, obecné slovní zásoby a komunikačních dovedností.
Přejít na aktivitu

8. Scottish distilleries

Studenti si procvičí práci s autentickým textem, scanning a vyhledávání detailních informací o skotských palírnách whisky.
Přejít na aktivitu

9. Guess which place

Během tvorby správných gramatických vazeb si studenti velmi nenásilnou formou rozšíří své znalosti o Velké Británii a získají mnoho informací, co je možno dělat či vidět na vybraných místech. Studenti si procvičí budoucí a minulý čas či podmiňovací způsob.
Přejít na aktivitu

10. Pack and go

Konverzační formou si studenti rozšíří slovní zásobu a upevní užitečné vazby na téma Ve městě. Naučí se zeptat, jak se dostat na vybraná místa ve městě a popsat cestu k těmto místům. Studenti si procvičí vazbu: There is/There are.
Přejít na aktivitu

11. Lost at the airport

Studenti pracují se zadanými informacemi, zábavnou formou si rozšiřují slovní zásobu k tématu Cestování a učí se spolupracovat a hledat společně správné řešení. Studenti si procvičí používání Some/Any/No/Every.
Přejít na aktivitu

12. Holiday puzzle

Studenti pracují se zadanými informacemi, zábavnou formou si rozšiřují slovní zásobu k tématu Cestování a učí se spolupracovat a hledat společně správné řešení.
Přejít na aktivitu

13. Haggis

V této aktivitě se studenti dozví nenásilnou formou mnoho nových informací o skotském jídle, připravovaném desítky let tradičním způsobem a slavnostně servírovaném při speciálních příležitostech – Robert Burns Day aj.
Přejít na aktivitu

14. It's the first on the left

Studenti se v této aktivitě naučí zeptat na cestu, odpovědět a poradit cizinci a rozšíří si slovní zásobu na téma Cestování. Procvičí si tvorbu otázek a odpovědí ve městě a při cestování. Procvičování otázek a odpovědí ve městě a při cestování.
Přejít na aktivitu

15. The Plaza hotel

V této aktivitě si studenti procvičí důležité fráze při situacích, se kterými se mohou setkat při pobytu v hotelu. Naučí se zeptat i odpovědět na otázky, které často kladou turisté recepci hotelu.
Přejít na aktivitu