15. The Plaza hotel

Cílová skupina
Pro žáky nejvyšších ročníků ZŠ a studenty SŠ.

Instrukce pro učitele
Učitel rozdělí studenty do dvojic. Pokyny v levé části listu jsou určeny pro hosty hotelu, pokyny v pravé části listu jsou určeny pro recepci hotelu. Se studenty předem procvičíme základní výrazy při žádostech (I´d like to..., Can I ...?) a odpovědích (Certainly., I´m afraid...) Nejméně jeden z těchto výrazů musí být použit při každé situaci. Studentům necháme dostatek času na pročtení zadaných situací a ujasnění slovní zásoby. Společně předvedeme první konverzaci, ohodnotíme ji a případně ujasníme postup. Studenti se střídají v předvádění rolí a postupují podle bodů v pracovním listu.

Cíl aktivity
V této aktivitě si studenti procvičí důležité fráze při situacích, se kterými se mohou setkat při pobytu v hotelu. Naučí se zeptat i odpovědět na otázky, které často kladou turisté recepci hotelu.

In Company Elementary Teacher´s Book Resource materials, str. 64, part 10A, Helena Gomm, Macmillan Publishers Limited, 2005.
stacks_image_61C96444-491E-4660-9752-44D8C9A5AB17