14. It's the first on the left

Cílová skupina
Pro žáky ZŠ a studenty nižších ročníků gymnázií.

Instrukce pro učitele
Studenty rozdělíme do dvojic a přidělíme jim pracovní listy A, B. Procvičíme s nimi typy otázek a odpovědí při cestování a procházení městem. Zdůrazníme jim, že některá místa jsou na obou mapách (the bus station, the shops, the bank, the coffee shop, the Sun Restaurant, the cinema) a studenti je mohou použít, když popisují cestu. Studenti se střídavě ptají na cestu, zakreslují si trasy a hledají místa určení. Používají doporučené výrazy a odpovědi z pracovního listu. Nakonec si společně zkontrolují hledaná místa a postupové trasy, do té doby si nesmí ukázat své plánky.

Cíl aktivity
Studenti se v této aktivitě naučí zeptat na cestu, odpovědět a poradit cizinci a rozšíří si slovní zásobu na téma Cestování. Procvičí si tvorbu otázek a odpovědí ve městě a při cestování. Procvičování otázek a odpovědí ve městě a při cestování.

Cutting Edge Elementary Resource Pack.
stacks_image_85293669-8F05-48BD-87C2-14566CD94B80
stacks_image_8975CC6F-C96B-432A-B3F9-1AEBEB07D43B