13. Haggis

Cílová skupina
Aktivita je určena pro studenty SŠ.

Instrukce pro učitele
Učitel rozdělí studenty do dvojic a rozdá jim pracovní listy A. Jeden student z každé dvojice bude pracovat s částí 1, druhý s částí 2. Studenti mají 5 – 10 minut na seznámení s textem a novou slovní zásobou. Potom odloží své texty a převezmou pracovní list B. Společně vyluští křížovku, přičemž komunikují pouze anglicky. Jako poslední část aktivity studenti obdrží pracovní list C, kde mají najít 15 chyb. Nakonec ve dvojicích společně s učitelem zkontrolují správné odpovědi podle pracovního listu D.

Cíl aktivity
V této aktivitě se studenti dozví nenásilnou formou mnoho nových informací o skotském jídle, připravovaném desítky let tradičním způsobem a slavnostně servírovaném při speciálních příležitostech – Robert Burns Day aj.

www.insideout.net – e-lessons, Macmillan Publishers Limited, 2007.
stacks_image_BDD5AA9C-6D12-4F8F-8177-5303755F7440
stacks_image_AD2919D3-6D85-4FAC-81E6-A6C6CCCA4944
stacks_image_A696A9A1-79FD-46CD-BA7C-24F947E2876B
stacks_image_2FB66AD6-57D7-421A-969C-925009FC7453