12. Holiday puzzle

Cílová skupina
Aktivita je určena pro žáky ZŠ a studenty nižších ročníků gymnázií.

Instrukce pro učitele
Studenti pracují ve dvojicích. Doplní do křížovky nejprve písmena C, M,I, G podle zadání a potom postupně řeší křížovku. Většina slov se týká dovolené a letních prázdnin. Po vyluštění křížovky studenti doplní tajenku, která označuje populární prázdninovou destinaci britských turistů. Můžeme uvést jako soutěž s časovým limitem. Nakonec učitel společně se studenty vybere nová a neznámá slovíčka a vysvětlí jejich význam.

Cíl aktivity
Studenti pracují se zadanými informacemi, zábavnou formou si rozšiřují slovní zásobu k tématu Cestování a učí se spolupracovat a hledat společně správné řešení.

Festivals and Special Days in Britain, str. 84, Scholastic, Mary Glasgow Magazines.
stacks_image_45699A38-CE8A-4630-9C0F-00B489795E0B