11. Lost at the airport

Cílová skupina
Aktivita je vhodná pro žáky ZŠ a studenty nižších ročníků gymnázií.

Instrukce pro učitele
Každá dvojice studentů dostane kopii pracovního listu. Studenti vybírají správné řešení ke každé otázce a poznamenají si písmeno u své odpovědi. Z písmen potom složí slovo, které slouží jako tajenka aktivity a odpovídá na otázku: „Which boy is Danny? “ (Odpověď - In picture B).

Cíl aktivity
Studenti pracují se zadanými informacemi, zábavnou formou si rozšiřují slovní zásobu k tématu Cestování a učí se spolupracovat a hledat společně správné řešení. Studenti si procvičí používání Some/Any/No/Every.

Festivals nad Special Days in Britain, str. 83, Scholastic, Mary Glasgow Magazines.
stacks_image_71B89B05-D600-4B4E-A494-D5B645606F89