10. Pack and go

Cílová skupina
Pro žáky ZŠ a studenty nižších ročníků gymnázií.

Instrukce pro učitele
Učitel rozdělí studenty do skupiny A a B. Studenti ve skupině A obdrží pracovní listy A, každý student si určí název svého hotelu a vybere si ze seznamu 8 míst, která doplní do svého pracovního listu. Každý student skupiny B si vybere z nabídky aktivit, proč bude cestovat a která místa ve městě jsou pro něho důležitá. Tato místa si zaškrtne v nabídce pracovního listu. Studenti dále pracují ve dvojicích A, B. Studenti B se ptají a zjišťují, zda hotel jejich partnera vyhovuje jejich potřebám. Pokud zjistí, že ne, mohou se přesunout k jinému hoteliérovi.

Příklad otázek:
Is there a supermarket near the hotel?
Yes, there is. No, there isn´t.

Are there any restaurants near the hotel?
Yes, there are. No, there aren´t.

Cíl aktivity
Konverzační formou si studenti rozšíří slovní zásobu a upevní užitečné vazby na téma Ve městě. Naučí se zeptat, jak se dostat na vybraná místa ve městě a popsat cestu k těmto místům. Studenti si procvičí vazbu: There is/There are.

Games for Grammar Practice, Unit 12.1, str. 90-91, Maria Lucia Zaorob and Elizabeth Chin, CUP, 2001.
stacks_image_08ACD25B-4433-41DA-B681-7F0205C10FD6
stacks_image_8A29721D-098F-4E16-8524-2249403C7BB0