9. Guess which place

Cílová skupina
Pro žáky ZŠ a studenty nižších ročníků gymnázií.

Instrukce pro učitele
Každá dvojice studentů dostane kopii mapy Velké Británie. Studenti si prostudují názvy míst a aktivit, které lze dělat v různých místech Velké Británie. Potom si každý student vybere 6 míst, která má v plánu navštívit (navštívil, chtěl by navštívit). Napíše si jejich jména a drží je v tajnosti. Potom se studenti ptají navzájem na aktivity, které si partner ve dvojici vybral. Cílem je uhádnout, která místa jejich partner chce navštívit (navštívil, navštívil by kdyby mohl).

Příklad otázek:
  • Are you going to see the Mary Rose? (budoucí čas)
  • Did you dance Scottish dances? (minulý čas)
  • Would you like to listen to a choir? (podmiňovací způsob)

Cíl aktivity
Během tvorby správných gramatických vazeb si studenti velmi nenásilnou formou rozšíří své znalosti o Velké Británii a získají mnoho informací, co je možno dělat či vidět na vybraných místech. Studenti si procvičí budoucí a minulý čas či podmiňovací způsob.

Speak Out in English, str. 46, Perclová, Wisniewska, nakladatelství Fraus, 1997.
stacks_image_B235C397-3F40-4F18-8CEE-AECD3141B0B7